Mono Black Aggro Legacy Archive decks

Page 1 of 1

Page 1 of 1


Most played cards in Mono Black Aggro:

17 Decks
Hymn to Tourach
56 copies - 3.29 average
Dark Ritual
56 copies - 3.29 average
Wasteland
49 copies - 2.88 average
Duress
44 copies - 2.59 average
Engineered Plague
41 copies - 2.41 average
Thoughtseize
39 copies - 2.29 average
Tombstalker
38 copies - 2.24 average
Hypnotic Specter
38 copies - 2.24 average
34 copies - 2 average
Dark Confidant
32 copies - 1.88 average
Extirpate
30 copies - 1.76 average
Umezawa's Jitte
29 copies - 1.71 average
Nantuko Shade
29 copies - 1.71 average
Sinkhole
28 copies - 1.65 average
Smother
26 copies - 1.53 average
Polluted Delta
25 copies - 1.47 average
Diabolic Edict
23 copies - 1.35 average
Pithing Needle
18 copies - 1.06 average
Vampire Nighthawk
17 copies - 1 average
Bloodstained Mire
16 copies - 0.94 average